23.04.20 ევროპის დიგესტიური ქირურგიის მე-15 კონფერენცია